Käyttöehdot

1. Käyttöehdot
2. Tiedon käyttötarkoitukset
3. Sisällön käyttö ja tekijänoikeudet
4. Linkit muille Internet-sivuille
5. Yksityisyyden suoja
6. Tiedot ’as is’ -periaatteella
7. Vetäydymme seuraavista velvollisuuksista
8. Vallitseva laki

1. Käyttöehdot
Takeda Oy:n (‘Takeda’) Internet-sivujen käytön on oltava seuraavien ehtojen ja kaikkien soveltuvien lakien ja säädösten mukaista. Käyttämällä sivujemme sisältöä sitoudut hyväksymään poikkeuksitta käyttöehdot ja huomioit, että kaikki muut sopimukset Takedan kanssa ovat toisarvoisia.

2. Tiedon käyttötarkoitukset
Takedan Internet-sivujen päämääränä on esitellä yrityksen toimintaa. Kaikki sivuihin sisältyvä tieto on annettu ainoastaan sivistys- tai viestintätarkoituksessa, eikä missään tapauksessa korvaa lääketieteellisiä neuvoja tai terveydenhuollon ammattilaisten suosituksia.

3. Sisällön käyttö ja tekijänoikeudet
Internet-sivuilta löytyvää tietoa voi vapaasti ladata, katsella ja tulostaa. Tieto on tarkoitettu henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sivujen sisällön muokkaus myöhempää käyttöä varten on kiellettyä. Sivujen sisältöä ei saa kopioida tai käyttää muulla tavalla ilman Takedan kirjallista suostumusta. Tiedon muuntelu on kiellettyä. Tämä Internet-sivusto ja sen koko sisältö teksteineen ja kuvineen on Takedan, sen emoyhtiön Takeda Pharmaceutical Company Limited:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Lupaa tai oikeutta ei myönnetä yhteenkään Takedan, sen emoyhtiön Takeda Pharmaceutical Company Limited:n tai sen yhteistyökumppaneiden tuotemerkkiin, patenttiin, yrityssalaisuuteen, teknologiaan, tuotteeseen, prosessiin tai muihin omistusoikeuksiin.

4. Linkit muille Internet-sivuille
Linkit muille internetsivuille on lisätty parantamaan käyttömukavuutta. Takeda ei ota vastuuta näiden internetsivujen sisällöstä tai toiminnasta, eikä ole vastuussa vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen sisällöstä tai toiminnasta.

5. Yksityisyyden suoja
Takeda suojelee vankkumattomasti yksityisyyttä. Jotkut sivujemme kirjautumislomakkeet pyytävät käyttäjien yhteystietoja (esim. nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite). Näitä tietoja käytämme, kun lähetämme käyttäjille tietoa yrityksestämme. Käyttäjätietoja ei saa missään tapauksessa antaa muille tai myydä. Henkilötietoja kerätään vain kirjautumisen yhteydessä ja sähköpostiosoitteita käytetään vain pyydettyjen tietojen välittämiseen.

6. Tiedot ’as is’ -periaatteella
Tiedot sivuillamme on esitetty ’as is’ -periaatteen mukaan. Takeda ei anna takuita sivujen sisällöstä. Takeda ei ota minkäänlaista laillista vastuuta tai syyntakeisuutta sivujen tai niiden sisällön käytöstä tai mistään käyttöön liittyvästä toiminnasta. Takeda ei myöskään anna takuita siitä, että sivujen tai niiden sisällön käyttö ei loukkaa kolmansien, konsernin ja yhteistyökumppanien ulkopuolisten, osapuolien oikeuksia.

7. Vetäydymme seuraavista velvollisuuksista:
Takeda vetäytyy kaikista vahingoista tai haitoista, jotka syntyvät pääsystä käyttämään Internet-sivuja tai estyneestä käytön yrityksestä. Emme myöskään vastaa vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat käyttäjien luottamuksesta sivuilla esitettyihin tietoihin. Takeda sanoutuu irti kaikesta vastuusta suoriin, epäsuoriin, sattumanvaraisiin, välillisiin, rangaistuksellisiin tai erikois- tai muihin vahinkoihin tai haittoihin, menetettyihin mahdollisuuksiin, menetettyyn tuloon tai mihinkään muihin menetyksiin tai vahinkoihin. Tähän rajoitukseen kuuluvat myös kaikki haitat tai virukset, jotka saattavat vahingoittaa käyttäjien tietokonetta.

8. Vallitseva laki
Tämä käyttöehtoilmoitus ja Internet-sivujen muu sisältö hallitaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Mahdolliset konfliktit, jotka syntyvät käyttöehtoilmoituksesta tai johonkin siihen liittyvästä, tulee ratkaista Suomen lakien osoittamalla tavalla, jos sovinnollista ratkaisua ei synny.

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki. Puh. 020 746 5000